Vi jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse, og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

Hvem er vi

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd.

Vårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.

Nyheter

Navn og bilde er endret for å beskytte Evens identitet

Bare én grunn gjorde at Even valgte livet.

Even hadde mange grunner til å ville dø, men én grunn gjorde at han valgte livet. Denne pandemien tar liv på flere måter. Akkurat nå er det mange unge som sitter med mange grunner til hvorfor de ikke orker å leve.…

En Mellommenneskelig Beredskapsplan

Alle har en psykisk helse, og de fleste av oss vil i løpet av livet oppleve flere perioder hvor denne ikke er like god. «Influensa i hue» som en kollega kaller det. Normalt sett gjør vi alle mye som er med…

Se eldre nyheter