Vi jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse, og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

Hvem er vi

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 31 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd.

Vårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.

Nyheter

Landsmøtet har vedtatt resolusjon angående politikk på suicidalitet

Forslag om resolusjon til landsmøte angående politikk på selvmord/suicidalitet før under og etter selvmordsforsøk. Forebygging: I tillegg til det som er foreslått som endring i prinsipprogrammet. Er det viktig å vektlegge at selvmord og suicidalitet ikke er en psykisk lidelse, men…

Påmelding landsmøte 2020

På landsmøtet skal det bestemmes hvem Mental Helse Ungdom skal være, hva vi skal gjøre og hvem som skal ha ansvaret for å gjøre det over de neste to årene.

Se eldre nyheter